top of page

OFF-GRID LØSNINGER

Bli ekte selvforsynt og uavhengig uansett hvor du er ved å velge våre off-grid løsninger for energi, oppvarming, vannforsyning, avløpsvann og toalettavfall.

​ENERGI

Hvis du ønsker å være off-grid når det gjelder energi, bør du velge våre solcellepaneler i kombinasjon med å erstatte alle større elektriske apparater med gassalternativene vi tilbyr: spesielt vannkjelen, komfyren og koketoppen. Som toalett-alternativer anbefaler vi enten vårt Separett tørrtoalett eller det gassdrevne Cinderella forbrenningstoalettet. Enda viktigere, bør du velge vår Jøtul F602 øko vedovn eller Italkero Echo SC18 gassvarmeovn for oppvarming av huset ditt. Dette er viktig, for i de kalde og mørke vintermånedene vil ikke solcellepanelene dine produsere nok energi til å forsyne de elektriske motstykkene til disse energiintensive apparatene. Hvis du foretrekker det, kan du også investere i et større system som ettermonteres på tomten ved siden av ditt tiny house, som vil kunne produsere mer energi selv under vinterhalvåret.

 

OPPVARMING

Som nevnt ovenfor, når det gjelder oppvarming av noe elektrisk er det ikke noe godt alternativ utenfor strømnettet. Velg i stedet vår Jøtul F602 eco vedovn eller Italkero Echo SC18 gassvarmeovn for oppvarming av huset ditt.

 

TOALETT

Som off-grid-alternativer til spyletoalettet vi tilbyr, anbefaler vi et av våre tre tørrtoaletter. Vanntoaletter står for om lag 20 % av det totale vannforbruket i en vanlig husholdning, og for størstedelen av næringsstoffer og smittestoffer i kloakken. Ved å installere et tørrtoalett i stedet kan du spare mye vann og håndteringen av avløpsvannet ditt blir enklere, billigere og mer miljøvennlig.

FERSKVANN 

Dersom du ikke har tilgang til rennende vann kan dette løses ved å installere pumpe og vår ferskvannstank som etterfylles fra tid til annen. Den medfølgende pumpen vil da distribuere vannet til forbrukerne. Den kan også brukes til å trekke vann direkte fra nærliggende elver eller innsjøer - bare sørg for å legge til et passende filter.

AVLØPSVANN

Velger du et av våre tørrtoalett-alternativer, er det ofte mulig å la vannet renne rett ut i bakken. Sjekk med din kommune om dette er greit. Hvis ikke, finnes det en rekke forskjellige løsninger:

 

  • En svært rimelig løsning vil være å bruke en spillvannsbeholder som du tømmer andre steder (f.eks. et eksisterende avløpsanlegg)

  • Et spillvannsminianlegg: Her er et billig alternativ, men det fungerer kun under sommeren. Og her et som er litt dyrere, som også fungerer om vinteren 

  • Noen bygger også hjemmelagde plantebaserte renseanlegg

  • Et infiltrasjons seng, dvs. et 1,5 - 2 m dypt hull fylt med forskjellige lag av materiale med forskjellige tettheter - fra finkornet sand til store steiner

bottom of page
Cookie-Einstellungen