top of page

’OFF-GRID’ LØSNINGER

Bliv virkelig selvforsynende og uafhængig, uanset hvor du befinder dig, ved at vælge vores ’off-grid’ løsninger til energi, varme, vandforsyning, spildevand og toiletaffald.

ENERGI

Hvis du vil være ’off-grid’ med hensyn til energi, bør du vælge vores solpaneler i kombination med at erstatte alle større elforbrugere med de gasalternativer, vi tilbyder: især vandvarmeren, komfuret og kogepladen. Som toiletmuligheder anbefaler vi enten vores Separett tørkloset eller det gasdrevne Cinderella forbrændingstoilet. Og endnu vigtigere: du bør vælge en Jøtul F602 eco brændeovn eller Italkero Echo SC18 gasrumvarmer til opvarmning af dit hus. Dette er vigtigt, for i de kolde og mørke vintermåneder vil dine solpaneler ikke producere nok energi til at forsyne de elektriske energikrævende apparater. Hvis du foretrækker det, kan du også investere i et større system, der eftermonteres på grunden ved siden af ​​dit ’tiny house’, som vil kunne producere mere energi selv i vintermånederne. 


OPVARMNING

Som nævnt ovenfor, når det kommer til opvarmning er elektricitet ikke en god ’off-grid’ mulighed. Vælg i stedet vores Jøtul F602 eco brændeovn eller Italkero Echo SC18 gasrumvarmer til opvarmning af dit hus.

TOILET

Som ’off-grid’ alternativer til det skylletoilet, vi tilbyder, anbefaler vi et af vores tre tørklosetter. Vandtoiletter står for omkring 20 % af det samlede vandforbrug i en almindelig husholdning, og for størstedelen af ​​næringsstoffer og smittestoffer i kloakken. Hvis du i stedet installerer et tørkloset, kan du spare meget vand, og håndteringen af ​​dit spildevand bliver nemmere, billigere og mere miljøvenlig. 

FERSKVAND 

Har du ikke adgang til rindende vand, kan dette løses ved at installere en pumpe og vores ferskvandstank, som genopfyldes fra tid til anden. Den medfølgende pumpe vil så fordele brugsvandet. Den kan også bruges til at trække vand direkte fra nærliggende floder eller søer – bare sørg for at tilføje et passende filter.

 

SPILDEVAND

Vælger du et af ​​vores tørklosetter, er det ofte muligt at lade vandet løbe direkte ud i jorden. Spørg din kommune, om det er i orden. Hvis ikke, er der en række forskellige løsninger:

 

  • En meget billig løsning vil være at bruge en spildevandsbeholder, som du tømmer et andet sted (f.eks. et eksisterende kloaksystem)

  • Et spildevandsminianlæg: En billig løsning, men den virker kun om sommeren. Og her en, der er lidt dyrere, og fungerer selv om vinteren 

  • Nogle bygger også hjemmebyggede plantebaserede renseanlæg

  • Et nedsivningshul, dvs. et 1,5 - 2 m dybt hul fyldt med forskellige lag materiale af forskellig tæthed - fra finkornet sand til store sten

bottom of page
Cookie-Einstellungen