top of page

FORTROLIGHEDSPOLITIK

1. En oversigt over databeskyttelse

Generel information
Følgende information vil give dig et let at navigere i overblik over, hvad der vil ske med dine personlige data, når du besøger denne hjemmeside. Udtrykket "personlige data" omfatter alle data, der kan bruges til at identificere dig personligt. For detaljerede oplysninger om emnet for databeskyttelse, se venligst vores databeskyttelseserklæring, som vi har inkluderet under denne kopi.


Dataregistrering på denne hjemmeside
Hvem er den ansvarlige part for registreringen af data på denne hjemmeside (dvs. "den registeransvarlige")? Dataene på denne hjemmeside behandles af operatøren af hjemmesiden, hvis kontaktoplysninger er tilgængelige under afsnittet "Oplysninger om den ansvarlige part (omtalt som "ansvarlig" i GDPR)" i denne privatlivspolitik.


Hvordan registrerer vi dine data?
Vi indsamler dine data som et resultat af din deling af dine data med os. Dette kan for eksempel være oplysninger, du indtaster i vores kontaktformular. Andre data skal registreres af vores IT-systemer automatisk, eller efter du har givet samtykke til registreringen af dem under
 dit webstedsbesøg. Disse data omfatter primært tekniske oplysninger (f.eks. webbrowser, operativsystem eller tidspunktet, hvor webstedet blev tilgået). Disse oplysninger registreres automatisk, når du går ind på denne hjemmeside.


Hvad er de formål, vi bruger dine data til?
En del af informationen genereres for at garantere fejlfri levering af hjemmesiden. Andre data kan blive brugt til at analysere dine brugermønstre.


Hvilke rettigheder har du med hensyn til dine oplysninger?
Du har ret til at modtage information om kilden, modtagerne og formålene med dine arkiverede personlige data til enhver tid uden at skulle betale et gebyr for sådanne videregivelser. Du har også ret til at kræve dine data berigtiget eller slettet. Hvis du har givet samtykke til databehandling, har du til enhver tid mulighed for at tilbagekalde dette samtykke, hvilket vil påvirke al fremtidig databehandling. Derudover har du ret til at kræve, at behandlingen af dine data begrænses under visse omstændigheder. Desuden har du ret til at logge en klage til det kompetente tilsynsorgan.
Tøv ikke med at kontakte os til enhver tid, hvis du har spørgsmål om dette eller andre databeskyttelsesrelaterede problemer.

 


2. Hosting


Vi hoster indholdet af vores hjemmeside hos følgende udbyder:


WIX
Udbyderen er Wix.com Ltd., 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israel (herefter: "WIX").
WIX er et værktøj til at oprette og hoste hjemmesider. Når du besøger vores hjemmeside, analyserer WIX brugeradfærd, besøgskilder, region for besøgende på hjemmesiden og besøgstal. WIX gemmer cookies i din browser, som er nødvendige for præsentationen af hjemmesiden og for at sikre sikkerheden (nødvendige cookies).

 

Dato optaget via WIX kan gemmes på en række forskellige servere rundt om i verden. Blandt andre lokationer er WIX-servere også placeret i USA.


Detaljer kan findes i fortrolighedspolitikken for WIX: https://de.wix.com/about/privacy.


Ifølge WIX er overførslen af data til USA såvel som andre ikke-EU-lande baseret på EU-kommissionens standardkontraktklausuler eller sammenlignelige garantier i henhold til art. 46 GDPR. For detaljer, gå venligst til: 
https://de.wix.com/about/privacy-dpa-users.


WIX bruges på grundlag af art. 6(1)(f) GDPR. Vi har en legitim interesse i den mest pålidelige præsentation af vores hjemmeside. Hvis der er indhentet passende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, for så vidt samtykket omfatter opbevaring af cookies eller adgang til information i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.


Databehandling
Vi har indgået en databehandleraftale (DPA) for brugen af ovennævnte tjeneste. Dette er en kontrakt påbudt af databeskyttelseslove, der garanterer, at de kun behandler personlige data om vores besøgende på vores websted baseret på vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

 


3. Generelle oplysninger og obligatoriske oplysninger


Data beskyttelse
Operatørerne af denne hjemmeside og dens sider tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Derfor behandler vi dine personoplysninger som fortrolige oplysninger og i overensstemmelse med de lovpligtige databeskyttelsesforskrifter og denne databeskyttelseserklæring.


Når du bruger denne hjemmeside, vil en række personlige oplysninger blive indsamlet. Personoplysninger omfatter data, der kan bruges til at identificere dig personligt. Denne databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke data vi indsamler, samt de formål, vi bruger disse data til. Den forklarer også, hvordan og til hvilket formål oplysningerne indsamles.


Vi anbefaler dig hermed, at transmission af data via internettet (dvs. via e-mail-kommunikation) kan være tilbøjelig til sikkerhedshuller. Det er ikke muligt fuldstændigt at beskytte data mod tredjepartsadgang.


Oplysninger om den ansvarlige part (benævnt "kontrollant" i GDPR)
Den databehandler på denne hjemmeside er:


Vagabond Haven AB
Manuel Kohout
Nysätra Hammarby 21
SE-749 63 Örsundsbro
Sverige


Telefon: +46 (0)18 25 88 99
E-mail: info@vagabondhaven.com


Den dataansvarlige er den fysiske person eller juridiske enhed, der på egen hånd eller sammen med andre træffer beslutninger om formål og ressourcer til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser osv.).

Opbevaringsvarighed
Medmindre en mere specifik opbevaringsperiode er angivet i denne privatlivspolitik, forbliver dine personoplysninger hos os, indtil formålet, som de blev indsamlet til, ikke længere gælder. Hvis du fremsætter en berettiget anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre juridisk tilladte grunde til at opbevare dine personoplysninger (f.eks. skatte- eller handelsretlige opbevaringsperioder); i sidstnævnte tilfælde vil sletningen ske efter, at disse grunde ophører med at gælde.


Generel information om retsgrundlaget for databehandlingen på denne hjemmeside
Hvis du har givet samtykke til databehandling, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af art. 6(1)(a) GDPR eller art. 9, stk. 2, litra a), GDPR, hvis særlige kategorier af data behandles i henhold til art. 9 (1) DSGVO. I tilfælde af udtrykkeligt samtykke til overførsel af personoplysninger til tredjelande er databehandlingen også baseret på art. 49 (1)(a) GDPR. Hvis du har givet samtykke til opbevaring af cookies eller adgang til oplysninger i din slutenhed (f.eks. via enhedsfingeraftryk), er databehandlingen desuden baseret på § 25 (1) TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dine data er nødvendige til opfyldelse af en kontrakt eller til gennemførelse af prækontraktuelle foranstaltninger, behandler vi dine data på grundlag af art. 6(1)(b) GDPR. Ydermere, hvis dine data er nødvendige for at opfylde en juridisk forpligtelse, behandler vi dem på grundlag af art. 6(1)(c) GDPR. Endvidere kan databehandlingen ske på baggrund af vores legitime interesse ifølge art. 6(1)(f) GDPR. Oplysninger om det relevante retsgrundlag i hvert enkelt tilfælde er givet i de følgende afsnit i denne privatlivspolitik.


Oplysninger om dataoverførsel til USA og andre ikke-EU-lande
Vi bruger blandt andet værktøjer fra virksomheder, der er hjemmehørende i USA eller andet ud fra et  databeskyttelsesperspektiv usikre ikke-EU-lande. Hvis disse værktøjer er aktive, kan dine personlige data potentielt blive overført til disse ikke-EU-lande og kan blive behandlet der. Vi skal påpege, at i disse lande kan et databeskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med det i EU, ikke garanteres. For eksempel er amerikanske virksomheder under et mandat til at frigive personlige data til sikkerhedsagenturerne, og du som den registrerede har ingen retssagsmuligheder for at forsvare dig selv i retten. Det kan derfor ikke udelukkes, at amerikanske agenturer (f.eks. Secret Service) kan behandle, analysere og permanent arkivere dine personlige data til overvågningsformål. Vi har ingen kontrol over disse behandlingsaktiviteter.


Tilbagekaldelse af dit samtykke til behandling af data
En bred vifte af databehandlingstransaktioner er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan også til enhver tid tilbagekalde ethvert samtykke, du allerede har givet os. Dette berører ikke lovligheden af enhver dataindsamling, der fandt sted før din tilbagekaldelse.


Ret til at gøre indsigelse mod indsamling af data i særlige tilfælde; ret til at gøre indsigelse mod direkte reklame (Art. 21 GDPR)
I TILFÆLDE, AT DATA BEHANDLES PÅ GRUNDLAG AF ART. 6(1)(E) ELLER (F) GDPR, DU HAR RET TIL TIL ETHVERT TIDSPUNKT INDVENDIG MOT BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE DATA BASEREDE PÅ GRUNDE, DER OPSTÅR AF DIN UNIKE SITUATION. DETTE GÆLDER OGSÅ FOR ENHVER PROFILERING BASEREDE PÅ DISSE BESTEMMELSER. FOR AT BESTEMME DET JURIDISKE GRUNDLAG, SOM ENHVER BEHANDLING AF DATA ER BASEREDE PÅ, VENLIGST KONSENTRES DENNE DATABESKYTTELSESERKLÆRING. HVIS DU LOGGER EN INDsigelse, BEHANDLER VI IKKE LÆNGER DINE PÅREGREDE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI ER I EN POSITION TIL AT PRESENTERE OVERVÆNDENDE BESKYTTELSE VÆRDIG BEGRUNDELSE FOR BEHANDLING AF DINE DATA, SOM OPVØJER DINE INTERESSER, ER KRAV, UDØVELSE ELLER FORSVAR AF JURIDISKE RETTIGHEDER (INDSENDELSE I HENHOLD TIL ART. 21(1) GDPR). 

 

HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BLEV BEHANDLET FOR AT DELAGE I DIREKTE ANNONCER, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSTILLINGER MOD BEHANDLING AF DINE PÅGÅREDE PERSONOPLYSNINGER MED FORMÅL MED SÅDANNE ANNONCER. DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING, I DET OMFANG DEN ER TILKNYTTET SÅDAN DIREKTE ANNONCER. HVIS DU INDVENDER, VIL DINE PERSONLIGE DATA EFTERFØLGENDE IKKE LÆNGERE BRUGE TIL DIREKTE ADVERTISING  FORMÅL (INDVANDLING I HENHOLD TIL ART. 21(2)GD).


Ret til at registrere en klage til det kompetente tilsynsorgan
I tilfælde af overtrædelser af GDPR er registrerede berettiget til at registrere en klage til et tilsynsorgan, især i den medlemsstat, hvor de normalt har deres hjemsted, arbejdsplads eller på det sted, hvor den påståede krænkelse fandt sted. Retten til at registrere en klage er gældende uanset andre administrative eller domstolsprocedurer, der er tilgængelige som retsmidler.


Ret til dataportabilitet
Du har ret til at få data, som vi behandler automatisk på baggrund af dit samtykke eller i forbindelse med opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til tredjemand i et almindeligt, maskinlæsbart format. Hvis du skulle kræve direkte overførsel af data til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske, hvis det er teknisk muligt.


Information om, berigtigelse og udryddelse af data
Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til at kræve oplysninger om dine arkiverede persondata, deres kilde og modtagere samt formålet med behandlingen af dine data. Du kan også have ret til at få dine data berigtiget eller slettet. Hvis du har spørgsmål om dette emne eller andre spørgsmål om persondata, så tøv ikke med at kontakte os til enhver tid.


Ret til at kræve behandlingsrestriktioner
Du har ret til at kræve indførelse af begrænsninger for så vidt angår behandlingen af dine personoplysninger. For at gøre det kan du til enhver tid kontakte os. Retten til at kræve begrænsning af behandlingen gælder i følgende tilfælde:

 

  • I tilfælde af at du skulle bestride rigtigheden af dine data, der er arkiveret af os, vil vi normalt bruge lidt tid til at bekræfte denne påstand. I den tid, denne undersøgelse pågår, har du ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger.

  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er/foregået på en ulovlig måde, har du mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af dine data i stedet for at kræve udryddelse af disse data.

  • Hvis vi ikke længere har brug for dine personlige data, og du har brug for dem til at udøve, forsvare eller påberåbe os lovligt rettigheder, har du ret til i stedet at kræve begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger af dens udryddelse.

  • Hvis du har gjort indsigelse efter art. 21(1) GDPR, skal dine rettigheder og vores rettigheder være det vejes mod hinanden. Så længe det ikke er blevet fastlagt, hvis interesser råder, har du the ret til at kræve en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, vil disse data – med undtagelse af tarving arkivering –må kun behandles med dit samtykke eller for at kræve, udøve eller forsvare juridiske rettigheder eller to beskytte andre fysiske personers eller juridiske enheders rettigheder eller af vigtige samfundsinteresser citeret af den Europæiske Union eller et EU-medlemsland.


SSL- og/eller TLS-kryptering
Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte transmissionen af fortroligt indhold, såsom indkøbsordrer eller forespørgsler, du sender til os som webstedsoperatør, bruger denne hjemmeside enten et SSL- eller et TLS-krypteringsprogram. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved at kontrollere, om browserens adresselinje skifter fra "http://" til "https://" og også ved udseendet af låseikonet i browserlinjen.


Hvis SSL- eller TLS-krypteringen er aktiveret, kan data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.


Afvisning af uopfordrede e-mails
Vi gør hermed indsigelse mod brugen af kontaktoplysninger offentliggjort i forbindelse med de obligatoriske oplysninger, der skal angives i vores webstedsmeddelelse, for at sende os reklame- og informationsmateriale, som vi ikke udtrykkeligt har anmodet om. Operatørerne af denne hjemmeside og dens sider forbeholder sig den udtrykkelige ret til at tage retslige skridt i tilfælde af uopfordret afsendelse af salgsfremmende oplysninger, for eksempel via SPAM-meddelelser.

 


4. Registrering af data på denne hjemmeside


Cookies
Vores websteder og sider bruger det, industrien omtaler som "cookies". Cookies er små datapakker, der ikke forårsager nogen skade på din enhed. De gemmes enten midlertidigt i løbet af en session (sessionscookies), eller de arkiveres permanent på din enhed (permanente cookies). Sessionscookies slettes automatisk, når du afslutter dit besøg. Permanente cookies forbliver arkiveret på din enhed, indtil du aktivt sletter dem, eller de slettes automatisk af din webbrowser.


Cookies kan udstedes af os (førstepartscookies) eller af tredjepartsvirksomheder (såkaldte tredjepartscookies). Tredjepartscookies muliggør integration af visse tjenester fra tredjepartsvirksomheder på websteder (f.eks. cookies til håndtering af betalingstjenester).


Cookies har en række funktioner. Mange cookies er teknisk essentielle, da visse webstedsfunktioner ikke ville fungere i fravær af disse cookies (f.eks. indkøbskurvfunktionen eller visning af videoer). Andre cookies kan blive brugt til at analysere brugeradfærd eller til salgsfremmende formål.


Cookies, som er nødvendige for udførelsen af elektroniske kommunikationstransaktioner, til levering af visse funktioner, du ønsker at bruge (f.eks. til indkøbskurvfunktionen) eller dem, der er nødvendige for optimering (påkrævede cookies) af webstedet (f.eks. cookies, der giver målbar indsigt i webpublikummet), skal opbevares på grundlag af art. 6(1)(f) GDPR, medmindre et andet retsgrundlag er citeret. Operatøren af hjemmesiden har en legitim interesse i opbevaring af nødvendige cookies for at sikre en teknisk fejlfri og optimeret levering af operatørens tjenester. Hvis dit samtykke til opbevaring af cookies og lignende genkendelsesteknologier er blevet anmodet om, sker behandlingen udelukkende på grundlag af det opnåede samtykke (Art. 6(1)(a) GDPR og § 25(1) TTDSG); dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.
 

Duhar mulighed for at opsætte din browser på en sådan måde, at du vil blive underrettet, hver gang der placeres cookies og kun tillade accept af cookies i specifikke tilfælde. Du kan også udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt eller aktivere slettefunktionen for automatisk fjernelse af cookies, når browseren lukker. Hvis cookies deaktiveres, kan funktionerne på denne hjemmeside være begrænset.


Hvilke cookies og tjenester der bruges på denne hjemmeside kan findes i denne privatlivspolitik.


Samtykke med Usercentrics
Denne hjemmeside bruger samtykketeknologien fra Usercentrics til at indhente dit samtykke til lagring af visse cookies på din enhed eller til brug af specifikke teknologier og til at dokumentere førstnævnte på en databeskyttelseskompatibel måde. Parten, der tilbyder denne teknologi, er Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Tyskland, hjemmeside: https://usercentrics.com/(herefter benævnt "Usercentrics").


Når du besøger vores hjemmeside, vil følgende personlige data blive overført til Usercentrics:

 

  • Dine samtykkeerklæring(er) eller din tilbagekaldelse af din(e) samtykkeerklæring(er).

  • Din IP-adresse

  • Oplysninger om din browser

  • Oplysninger om din enhed

  • Den dato og det tidspunkt, hvor du besøgte vores hjemmeside


Desuden skal Usercentrics gemme en cookie i din browser for at kunne tildele din(e) samtykkeerklæring(er) eller eventuelle tilbagekaldelser af førstnævnte. De data, der registreres på denne måde, vil blive opbevaret, indtil du beder os om at udrydde dem, slette Usercentrics-cookien eller indtil formålet med at arkivere dataene ikke længere eksisterer. Dette berører ikke eventuelle obligatoriske juridiske opbevaringsperioder.
 

Usercentrics-banneret på denne hjemmeside er blevet konfigureret med assistance fra eRecht24. Dette kan identificeres med eRecht24-logoet. For at vise eRecht24-logoet i banneret, oprettes en forbindelse til billedserveren på eRecht24. I forbindelse med dette overføres også IP-adressen; gemmes dog kun i anonymiseret form i serverloggene. Billedserveren til eRecht24 er placeret i Tyskland hos en tysk udbyder. Banneret som sådan leveres udelukkende af Usercentrics.


Usercentrics bruger cookies til at indhente samtykkeerklæringer påbudt ved lov. Retsgrundlaget for brugen af specifikke teknologier er art. 6(1)(c) GDPR.


Databehandling
Vi har indgået en databehandleraftale (DPA) for brugen af ovennævnte tjeneste. Dette er en
 kontrakt påbudt af databeskyttelseslove, der garanterer, at de kun behandler personlige data om vores besøgende på vores websted baseret på vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

 


5. Nyhedsbrev


Nyhedsbrev data
Hvis du gerne vil abonnere på nyhedsbrevet, der tilbydes på denne hjemmeside, skal vi have en e-mailadresse fra dig samt oplysninger, der gør det muligt for os at bekræfte, at du er ejer af den oplyste e-mailadresse og samtykke til kvitteringen af nyhedsbrevet. Der må ikke indsamles yderligere data eller indsamles kun på frivillig basis. Vi bruger kun sådanne data til afsendelse af de ønskede oplysninger og deler ikke sådanne data med nogen tredjepart.


Behandlingen af de oplysninger, der indtastes i nyhedsbrevets tilmeldingsformular, sker udelukkende på grundlag af dit samtykke (Art. 6(1)(a) GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde det samtykke, du har givet til arkivering af data, e-mailadressen og brugen af disse oplysninger til udsendelse af nyhedsbrevet, for eksempel ved at klikke på linket "Afmeld" i nyhedsbrevet. Dette berører ikke lovligheden af eventuelle databehandlingstransaktioner, der har fundet sted til dato.


De data, der deponeres hos os med henblik på at tilmelde dig nyhedsbrevet, opbevares af os, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet eller nyhedsbrevsudbyderen og slettes fra nyhedsbrevets distributionsliste, efter du afmelder dig nyhedsbrevet eller efter formålet er ophørt med at gælde. . Vi forbeholder os retten til at slette eller blokere e-mail-adresser fra vores distributionsliste for nyhedsbreve efter eget skøn inden for rammerne af vores legitime interesse i overensstemmelse med art. 6(1)(f) GDPR.


Data gemt til andre formål hos os forbliver upåvirket.


Når du har afmeldt dig nyhedsbrevets distributionsliste, kan din e-mailadresse blive gemt af os eller nyhedsbrevstjenesteudbyderen på en sortliste, hvis en sådan handling er nødvendig for at forhindre fremtidige forsendelser. Dataene fra sortlisten bruges kun til dette formål og ikke slået sammen med andre data. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde de juridiske krav ved udsendelse af nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til art. 6(1)(f) GDPR). Lagringen på sortlisten er ubestemt. Du kan gøre indsigelse mod opbevaringen, hvis dine interesser vejer tungere end vores legitime interesse.

bottom of page
Cookie-Einstellungen